March 1, 2017

இலக்கியக்களம் (நிகழ்வு - 30): அஜயன் பாலாவின் சிறுகதைகள் - திறனாய்வு

No comments:

டினோசர்- 94,- சிறுகதை,

டினோசர்- 94 ஒரு வரலாற்றுக்கதை கதை சொல்லிக்கான சில உரிமைகளுடன் இக்கதையின் மூலாதார ரகசியம் குறித்து அடியேன் பிரஸ்தாபிக்க வேண்டிய அவசிய...