March 1, 2017

இலக்கியக்களம் (நிகழ்வு - 30): அஜயன் பாலாவின் சிறுகதைகள் - திறனாய்வு

No comments:

பகல் மீன்கள் - பாகம்; 1

பகல் மீன்கள் அஜயன் பாலா தேன் மொழிக்கு   கோபம் சட்டென பொத்துக்கொண்டது . ’ இல்லை நீங்க என்னை சட்டுனு இப்படி தொட்டது தப்பு...