July 17, 2017

காலாதீதத்தின் சுடர்- கவிதைநான் ஒரு பூனையை கடக்கிறேன்.
அது
வந்த வழியே திரும்புகிறது
................................ 
ஆற்றின் குறுக்கே நடக்கிறேன்
மீன்கள் வழிவிட்டு நட்சத்திரங்களை 
பார்க்கின்றன.
..................................
யுகங்களாய் இருளில் அலறும் பறவை நான் 
உன்ஒளிப்பார்வையில் 
விரிகின்றன நூற்றாண்டு தொன்மங்கள்
No comments:

இந்திய சினிமாவின் அரசியல் முகம் - ஒரு வரலாற்றுப் பருந்தின் பார்வை

                                                                                            1896- ல் மும்பையில் முதன்முறையாக சினி...